Personvernerklæring

Ditt personvern er viktig for oss. Her kan du lese mer om hvordan Dental Norge AS ivaretar ditt personvern, og hvordan og hvorfor vi samler inn, bruker og behandler dine personopplysninger. Vi vil oppdatere denne personvernerklæringen med jevne mellomrom for å gjenspeile eventuelle endringer på nettstedet eller ved endringer om hvordan vi behandler personopplysninger.

PERSONOPPLYSNINGER

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson, som for eksempel navn, kontaktinformasjon, IP-adresse, helseopplysninger eller medisinske vurderinger. Personopplysningsloven bestemmer hvordan vi skal behandle disse opplysningene. Personopplysningsloven stiller krav til behandling av personopplysninger (blant annet helseopplysninger) som vi er pålagt å følge. Vi forholder oss til helselovenes regler for behandling av personopplysninger. Andre relevante helselover inkluderer blant annet helsepersonelloven, pasientjournalloven (inklusive pasientjournalforskriften), pasient og brukerrettighetsloven og helsearkivloven. Disse finner du mer informasjon om på: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-03-18-268

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Behandling av personopplysninger vil si bruk av personopplysninger. Blant annet innsamling, registrering, lagring, sammenstilling, utlevering, og sletting. All behandling av personopplysninger er underlagt personopplysningsloven. Dental Norge AS er behandlingsansvarlig for personopplysningene innhentet gjennom denne nettsiden, og informasjon du har opplyst om på en av våre tannklinikker, eller medisinske vurderinger og behandlinger utført av våre tannleger. Som behandlingsansvarlig bestemmer Dental Norge AS formålet med behandlingen av personopplysningene og er ansvarlig for å sørge for at personopplysninger blir behandlet i henhold til gjeldende regelverk.

DINE RETTIGHETER

Du har til enhver tid rett til innsyn og rettelse av dine persondata. Du har også rett til å kreve at Dental Norge sletter dine personopplysninger dersom du ikke lenger ønsker behandling hos oss. Har du spørsmål angående dine personvernopplysninger, se mer informasjon under punktet dine rettigheter (<–Link down to “dine rettigheter”?) lenger ned på siden, eller ta kontakt med klinikken for å snakke med personvernombud.

ONLINE

COOKIES

Cookies er en fil som gjenkjenner nettsteder du har besøkt tidligere og kan lagre brukerinnstillinger og annen informasjon. Dental Norge AS benytter cookies for å bedre brukeropplevelsen og nettsiden. Denne nettsiden benytter cookies for å analysere besøkendes atferd. Dette for å utvikle og sikre at nettsidene fungerer, og for markedsføringsformål som for eksempel å måle effekten av vår markedsføring på nett. Ved å bruke denne nettsiden godkjenner du at vi setter cookies i din nettleser. Du har til enhver tid mulighet til å trekke tilbake ditt samtykke. Brukere som ikke godtar bruken av cookies, må selv endre disse, dersom nettleserens innstillinger er forhåndsinnstilt for aksept.
Her kan du lese hvordan du gjør dette for din nettleser:

Lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) krever at websider informerer publikum om bruk av informasjonskapsler (cookies). Den såkalte «cookie paragrafen» sier følgende:
§ 2-7b Bruk av informasjonskapsler/cookies. Lagring av opplysninger i brukers kommunikasjonsutstyr, eller å skaffe seg adgang til slike, er ikke tillatt uten at brukeren er informert om hvilke opplysninger som behandles, formålet med behandlingen, hvem som behandler opplysningene, og har samtykket til dette.

SOSIALE MEDIER

Vi ønsker å være tilgjengelig for våre pasienter i sosiale medier og har derfor profiler på blant annet Facebook (Link?) og Instagram (Link?). Formålet med disse sidene er å opplyse og oppdatere våre pasienter så godt vi kan om nyheter, åpningstider, behandlinger, tips og lignende. Vi oppfordrer deg til ikke å dele personopplysninger gjennom sosiale medier. Spørsmål som innebærer deling av sensitive personopplysninger ønsker vi at du oppgir via telefon.

PÅ TANNKLINIKKENE

PERSONOPPLYSNINGER HOS TANNLEGEN

Vi samler kun inn personopplysninger som er nødvendige for å kunne tilby våre tjenester. Hovedformålet for behandlingen av dine personopplysninger er å yte forsvarlig tannbehandling. De opplysningene vi behandler har vi fått av deg, fra andre helseinstanser (med din godkjennelse) hvor du har mottatt behandling, og fra prøver og medisinske vurderinger våre tannleger tar.

Når du blir diagnostisert eller mottar behandling plikter Dental Norge AS å registrere alle opplysningene som er nødvendige for å yte tannbehandling i våre pasientjournaler. Det stilles lovkrav til føring av pasientjournal og hvilke opplysninger som skal nedskrives. Journalen kan inneholde kontaktinformasjon, nærmeste pårørende, sykdomshistorie, tidligere behandlinger, hvilke medisiner du bruker, diagnoser, røntgenbilder, allergier, o.l.

PASIENTJOURNALEN

Opplysningene lagres i din personlige journal. Denne oppbevares i minimum 10 år før den blir slettet dersom du ikke lenger er pasient hos Dental Norge AS (jf. arkivloven og pasientjournalloven). Kun ansatte i Dental Norge AS har tilgang til journalen, og journalen kan fremvises til konsulterende behandler eller ved henvisning til spesialist dersom det foreligger samtykke fra pasienten for dette.

Du har rett til innsyn, retting, sletting og  av journalen. Retten til sletting gjelder imidlertid ikke dersom opplysningene er nødvendig for at den behandlingsansvarlige skal kunne oppfylle en rettslig forpliktelse, den er nødvendig for allmennhetens interesse knyttet til folkehelse. Det er særregler for oppbevaring og sletting av helseopplysninger, bl.a. i pasientjournalloven §25, helsepersonelloven §§ 42 og 43 og journalforskriften §§ 13 og 14.

TAUSHETSPLIKT

Alle medarbeidere i Dental Norge AS som behandler dine helseopplysninger er underlagt taushetsplikt. Det samme gjelder andre som behandler personopplysninger på våre vegne, som annet helsepersonell eller andre helseforetak. Andre helseforetak eller annet helsepersonell vil være aktuelt ved for eksempel henvisning til spesialist.

Journalen deles ikke med mindre det er nødvendig for videre behandling. Som pasient har du rett til å motsette deg slik utlevering, og opplysningene som eventuelt deles er begrenset til det som er nødvendig. Vi deler kun slik informasjon dersom det etterspørres av samarbeidende personell, eller dersom det er pålagt ved lov. Dersom det er mistanke om at det er begått lovbrudd i forbindelse med bruk av våre tjenester, vil informasjonen vi har lagret om deg kunne utleveres til offentlige myndigheter.

DINE RETTIGHETER

INNSYN, RETTING, SLETTING OG BEGRENSNING

Du har rett til innsyn i og retting av egne personopplysninger. Du kan også kontakte oss dersom du ønsker at opplysninger skal slettes. Når det gjelder opplysninger i pasientjournaler så er adgangen til å få opplysninger slettet begrenset på grunn av regler i helsepersonelloven.

Du har rett til å kreve at vår behandling av personopplysninger om deg begrenses dersom du mener at personopplysningene vi har lagret om deg er unøyaktige. Da kan behandlingen begrenses i perioden det tar for å kontrollere om personopplysningene er riktige. Du har også rett til å kreve at vår behandling av personopplysninger om deg begrenses dersom du mener at vår behandling av personopplysninger om deg er ulovlig, eller dersom Dental Norge AS ikke lenger har behov for personopplysningene, men du behøver disse til å fastsette eller gjøre gjeldende rettskrav.

RETT TIL DATAPORTABILITET

Du har rett til å ta med deg dine personopplysninger fra Dental Norge AS til en annen, tilsvarende aktør. Dette kalles dataportabilitet. Denne retten gjelder kun dersom behandlingen av dine personopplysninger skjer på bakgrunn av et samtykke fra deg eller i forbindelse med oppfyllelse av en avtale mellom deg og Dental Norge AS. Opplysningene kan utleveres til deg eller sendes direkte til din nye tannlege med din godkjennelse. Vi gjør oppmerksom på at retten til dataportabilitet ikke har noen innvirkning på våre plikter til oppbevaring av din pasientjournal.

RETT TIL Å KLAGE TIL DATATILSYNET

Du har rett til å klage til Datatilsynet dersom du er uenig i hvordan Dental Norge AS behandler dine personopplysninger. Dette kan du lese mer om på Datatilsynet sine nettsider.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å forbedre opplevelsen din. De brukte informasjonskapslene brukes utelukkende for en jevn drift av nettstedet.