Dental Norge- Din tannlege i Kristiansand, Sandnes og utlandet

Hvorfor velge oss?

Dental Norge er en familiebedrift og alle våre fire klinikker eies og drives av samme familie. Samarbeidet mellom klinikkene er derfor svært god.  Standard på medisinsk utstyr er det samme på tvers av klinikkene, hygienerutiner er utviklet av en norsk sykepleier, og helsepersonell på alle klinikkene møter samme krav til høy faglighet. Vi oppdaterer oss kontinuerlig på nye materialer og nytt utstyr som brukes innenfor fagfeltet. Våre tannleger og kirurger er ofte på kurs og seminarer rundt om i Europa for å holde seg oppdatert på nye metoder og teknikker slik at du som pasient alltid vil få en oppdatert optimal behandling.

Alle våre tannleger i Norge snakker selvfølgelig norsk og vi har en god blanding av norske og utenlandske tannleger. Våre tannleger er også alle fast ansatte eller har en lengre kontrakt, på denne måten ivaretar forutsigbarhet for deg som pasient i ditt behandlingsforløp. Vi har god kapasitet til å ta i mot akuttpasienter og en tannlege vil derfor alltid kunne være tilgjengelig for deg som pasient om du ringer inn om morgenen og trenger hjelp allerede samme dag. Vi holder ikke sommerstengt og holder kun stengt på helligdager ellers i året. En sykepleier er alltid tilgjengelig på vår akutt telefon 95552235 uansett når det skulle være om du skulle trenge å ta kontakt med oss.

 

Per august 2018 har vi i 12 år behandlet og hjulpet mennesker som har hatt stort behov for tannbehandling. Hos oss står alltid pasienten i fokus og vi tar oss tid til å utforme en behandling som passer nettopp for deg. Behandlingen vil bli forklart og diskutert med deg som pasient i den grad du selv ønsker det slik at du til enhver tid opplever at du er godt oppdatert på din behandling. En pasient som er godt informert om sitt eget behandlingsforløp anser vi som helt nødvendig for å oppnå en vellykket behandling og ikke minst en fornøyd og trygg pasient. Måten vi realiserer dette i praksis er at vi har flere kundebehandlere ved hver klinikk som har som eneste oppgave å være tilgjengelig for deg og gi deg all den informasjonen du skulle ønske om den behandlingen som er anbefalt deg. Dette er personell som har erfaring fra tannhelsefeltet, ofte har lengre fartstid i vår bedrift og som selvfølgelig er pålagt taushetsplikt. Din kundebehandler vil følge deg igjennom hele ditt behandlingsforløp på tvers av våre tannklinikker.  Vi mener at det er denne faktoren som gjør at du blir ekstra godt tatt vare på hos oss.

Pasienter som har fått et behandlingsgsoverslag fra en av våre tannleger på en av våre norske klinikker kan velge å gi kontaktet av en kundebehandler i etterkant av timen. Kundebehandleren har som oppgave å opplyse deg om alt det praktiske rundt din eventuelle reise og hvordan reisen blir lagt opp. Helt enkelt er det kun nødvendig for deg som pasient å gi en tilbakemelding om når det skulle passe å reise og resten ordner kundebehandleren du er satt i kontakt med. Kundebehandleren ordner med flybilletter, hotell eller leilighets bestilling, sjåfør frem og tilbake til hotellet og tannlegetimene. Sjåførtjeneste til og fra flyplassen er kostnadsfritt for deg som pasient. Behandlingen som blir utført betales heller ikke før man kommer hjem via en nettbank eller vanlig bank, da du får med en giro i norske kroner. Det eneste som betales i utlandet (uavhengig om det er Serbia eller Ungarn behandlingen finner sted) er hotellet eller leiligheten når du sjekker ut.

Ved en eventuell utenlandsreise vil kundebehandleren kontakte deg noen dager før nedreise for å høre om du er klar. Samtidig bekrefter vi at alt er på plass for å ta i mot deg ved klinikken. Vi svarer på eventuelle spørsmål du måtte ha og opplyser samtidig om praktiske ting rundt flyturen, henting på flyplassen, tannlegetimer osv. Når du er tilbake fra behandling ved en av våre klinikker i Serbia/Ungarn, ringer vi etter noen få dager for å høre hvordan det går, hvordan oppholdet og behandlingen var, tilbyr kontroll time mm. Det at vi kan tilby pasientene en etterkontroll ved en av våre to klinikker i Norge gir en trygghet både for oss og pasienten.

Under oppholdet på en av våre klinikker i Serbia/Ungarn, vil du som pasient bli godt tatt vare på av våre medarbeidere ved klinikkene. Både tannlegene, assistentene og de to norsktalende gjør sitt for at du skal føle deg så trygg som mulig under selve behandlingen. For de pasientene som ikke er komfortable med å snakke engelsk, vil en norsktalende person være tilstede når behandlingen blir forklart og under selve behandlingen om du har behov for dette.