HELFO

Vi har direkteoppgjør med HELFO ved begge klinikkene i Norge, slik at du bare betaler en egenandel når du utfører behandling som er refusjonsberettiget.

Det er 15 innslagspunkt for refusjon fra HELFO, og etter folketrygdloven § 5-6 ytes det stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling utført av tannlege
ved følgende tilstander/tilfeller:

1. Sjelden medisinsk tilstand
2. Leppe-kjeve-ganespalte
3. Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller hoderegionen for øvrig
4. Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander
5. Sykdommer og anomalier i munn og kjeve
6. Periodontitt
7. Tannutviklingsforstyrrelser
8. Bittanomalier
9. Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon
10. Hyposalivasjon
11. Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer
12. Tannskade ved godkjent yrkesskade
13. Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade
14. Sterkt nedsatt evne til egenomsorg hos personer som har varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne
15. Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven
Etter folketrygdloven § 5-6 a ytes det stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling av periodontitt
utført av tannpleier i henhold til første ledd nr. 1, 4, 6 og 14.

Vilkår for stønad

For å få refusjon for utgiftene dine til tannbehandling innenfor EU/EØS-området, må vilkårene som gjelder for tannbehandling mottatt i Norge være oppfylt. Se dekning av utgifter under ”Relatert informasjon”.

Når henvisning er et vilkår i Norge, gjelder dette også for helsehjelp mottatt i et annet EU/EØS-land. Når det gjelder tannbehandling, er det kun vilkår om henvisning ved kjeveortopedisk behandling. I disse tilfellene skal det som hovedregel være gitt henvisning fra tannlege eller tannpleier som praktiserer i Norge.

Tannbehandlingen skal være utført av helsepersonell med gyldig offentlig autorisasjon i det aktuelle landet. Dersom spesialistgodkjenning er et vilkår for å dekke tannbehandling i Norge, gjelder det samme vilkåret for tannbehandlingen i øvrige EU/EØS-land.

Spesialistgodkjenning

I Norge settes det særskilte kompetansekrav til tannleger som utfører bestemte behandlinger for å få stønad. Dette gjelder blant annet implantatbasert protetikk og implantatkirurgi.

For å kunne få stønad til dette i Norge, må både tannlegen som setter inn implantatene (kirurgen) og tannlegen som utfører det protetiske arbeidet, ha en nærmere angitt spesialistgodkjenning.

Beregning av stønaden

Stønaden gis etter faste takster avhengig av hvilken behandling som er gitt. Tannlegen står imidlertid fritt til å ha sine egne priser, og et eventuelt mellomlegg mellom tannlegens pris og folketrygdens takster må du dekke selv.

Enkelte grupper er fritatt for egenandeler og får dermed refusjon som tilsvarer taksten.

Takstene som gjaldt på behandlingstidspunktet legges til grunn for refusjonsberegningen.

Egenandeler

Egenandelen for tannbehandling kan medregnes under frikort til egenandelstak 2.

I tillegg til egenandelen, kan det bli en egenbetaling som er avhengig av hvilken pris tannlegen har satt på tjenesten sin. Dette gjelder også for de gruppene som er fritatt for egenandel. Egenbetalingen kan ikke medregnes i grunnlaget for frikortet..

Du får ikke dekket mer enn dine faktiske tannbehandlingsutgifter.

Ta kontakt for mer informasjon.