Har du tannlegeskrekk?

Tannlegeskrekk?

tannlegeskrekkDe fleste mennesker liker ikke å gå til tannlegen, men graden av angst varierer sterkt. Noen greier å gjennomføre tannbehandling til tross for at de er redde, men mange greier det ikke.

Når angsten er så sterk at man helt eller delvis unngår tannbehandling, kaller vi det odontofobi. I Norge regner vi med at 4-5 % av den voksne befolkning har odontofobi, og at de derfor aldri eller sjelden oppsøker tannlege.

Det vil si ca. 10000 mennesker av den voksne befolkning.

Hvorfor har noen tannlegeskrekk?

Det er mange årsaker og mange typer tannlegeskrekk. Som oftest er det flere årsaker som tilsammen gjør at en person blir så engstelig.

De fleste har hatt en eller flere ubehagelige opplevelser hos tannlegen som barn, og nesten alltid kombinert med at de har opplevd tannlegen som en sint, uvennlig og autoritær person.

En annen vanlig årsak er at andre har fortalt om grufulle opplevelser hos tannlegen. En veldig vanlig årsak til tannlegeskrekk som vi hører om ofte er at man har hatt dårlige erfaringer med en lokal skoletannlege i veldig ung alder og at dette har hengt i siden.

Følgene av dette er ofte at man da skyr å gå til tannlegen, tannsettet begynner å forfalle og flere negative opplevelser følger.

Veldig mange av pasientene som kommer til oss lider av tannlegeskrekk. Våre tannleger har derfor lang erfaring med pasienter som må tas spesielt hensyn til under behandlingen.

Det er mange ting vi kan gjøre når vi tar i mot denne typen pasienter:

– Gjennom samtale og tilstrekkelig informasjon kan vi vise at det er pasienten som er i kontroll over behandlingen

– Tilby premedisinering (likegladmedisin)

– Gjennom skånsom bedøvelsesteknikk kan vi sørge for en smertefri behandling

– Sørge for en skånsom og empatisk behandling

– Skape et tillitsforhold og sørge for god kjemi mellom behandler og pasient

– Pasienten kan i stor grad bestemme hvor ofte- og når han/hun vil ha pauser i behandlingsøkten

– Pasienten kan ofte selv påvirke når på døgnet behandlingen skal finne sted. Kanskje du liker å få behandlingen unna så snart du våkner om morgenen slik at du slipper å grue deg hele dagen?

Les mer på tannlege foreningen sine sider:

https://www.tannlegeforeningen.no/Foreninger/Spesialistforeninger/NOFOBI/Pasientinformasjon.aspx

Mvh. Sara, Aut. Sykepleier i Dental Norge