Gratis konsultasjon, verdi kr.1000,-

Gratis konsultasjon, verdi kr.1000,-

Slik foregår tannbehandlingen ved vår klinikk NorDent!

Før du reiser ned til oss vil tannlegetimene være avtalt og dine behandlere vil være klar over hva som venter dem. Noen ganger, alt ettersom behandlingsbehov, vil første undersøkelse med røntgen og eventuelle spesialister bli gjennomført allerede ved ankomst første dagen.

Den første undersøkelsen inkluderer en tannlegeundersøkelse med tilhørende nødvendige røntgenbilder, samt konsultasjon med eventuelle spesialister. Du vil bli presentert en eller flere behandlingsalternativer med tilhørende pris. Når du, i samråd med din tannlege har bestemt deg for en behandlingsplan, vil behandlingen starte.

Mange av våre pasienter gjennomgår protetisk behandling, det vil si at man får satt inn kroner eller broer. Ved denne type behandling vil den første og kanskje andre dagen av oppholdet kreve mest tid i tannlegestolen. Etter at tennene er preparert og avtrykkene er tatt vil du kun bli kalt inn av og til for å gjennomføre prøver av de uferdige tennene.

Hvor lenge du sitter i stolen av gangen avhenger av hva slags type behandling du skal ha, i tillegg til hvordan dine egne behov for pauser er. Det legges sjelden opp til økter på mer enn 2 timer av gangen, men om du ønsker har du ofte mulighet til å gjennomføre lengre økter når du først sitter i stolen.  Du og din tannlege blir enige dere imellom på klinikken om hva som best passer dine behov og din behandlingsplan.

Din tannlege vil gi deg et timekort som vil bli oppdatert etter hver økt. Ljubica Salai snakker norsk og vil være tilgjengelig på klinikken når du sitter i stolen. Ved behov sitter hun ved siden av deg og kan hjelpe med kommunikasjonen med tannlegene. Det er også Ljubica du kan gå til om du trenger smertestillende tabletter under oppholdet eller lurer på andre ting vedrørende din behandling. Noen av tannlegene våre snakker veldig godt engelsk, men vi opplever at det kan være hensiktsmessig å kunne uttrykke seg på norsk.

Vi legger alltid opp til at du skal være ferdigbehandlet en eller to dager før avreise slik at vi har mulighet til å gjennomføre justeringer hvis dette skulle bli nødvendig.

Før du reiser vil du få en kvittering over utført arbeid slik at du har muligheten til å ta opp eventuelle spørsmål du skulle ha vedrørende behandlingen mens du enda er ved klinikken.

Etter at du har kommet hjem vil en sykepleier ringe deg for å høre om du har noen tilbakemeldinger til oss eller noen spørsmål vedrørende den behandlingen du har hatt. Du vil også få råd om hygiene og vedlikehold av de nye tennene.

Vi anbefaler deg å gå inn på våre album-sider her på hjemmesiden før nedreise om du ønsker å bli litt mer kjent med tannlegene og klinikken før du kommer ned. Der finner du mye informasjon under bildene som er lagt ut.