Estetisk behandling

Mange av pasientene som kommer ned til vår klinikk gjennomgår omfattende tannbehandling av nødvendig karakter. Vi har også mange som velger å gjennomgå estetisk tannbehandling som eneste behandling eller i tillegg til den nødvendige behandlingen. Dette kan være fordi en gjerne også vil ha penere, rettere og hvitere tenner.
Det finnes mange former for estetisk behandling. Bleking er for eksempel en vanlig og trygg behandling som kan benyttes for å få bukt med misfargede eller gule tenner. Friske tenner kan blekes utenfra, og du kan enten bleke tennene på klinikken eller få utstyr med deg slik at du kan gjøre det selv hjemme.

Hvis du skulle ønske å endre både farge og form på tennene dine, kan skallfasetter være løsningen. En skallfasett er et tynt skall, enten den er fremstilt i et keramisk materiale eller kompositt, som tilpasses hver enkelt pasient sin tann og passer perfekt. Skallfasetter kan benyttes på framtennene, og vil man endre form og farge på jeksler er tannkroner ofte å anbefale.

Mange har gamle amalgamfyllinger i munnen som de kunne tenke seg å skifte ut til fordel for hvite fyllinger. Dette kan i mange tilfeller utføres, men det må sies at hvis amalgamfyllingen fortsatt er i god stand, ser tannlegene helst at fyllingene får sitte så lenge de tetter godt nok.Noen amalgamfyllinger er så store at når man fjerner den gamle fyllingen står man i fare for enten å komme nær nerven i tannen og/eller at det til slutt ikke er nok tannsubstans igjen til å bygge opp tannen. I slike tilfeller kan man i verste fall ende opp med å måtte rotfylle, stiftoppbygge og sette på en tannkrone.

Tannbleking

shutterstock_23578147

Det finnes ulike blekemetoder og undersøkelser viser at bleking ikke er skadelig om det utføres på riktig måte.La alltid tannlegen bedømme situasjonen først!Overflatemisfarginger forårsaket av f.eks mat og drikke kan tannlege eller tannpleier fjerne med pussing.Om misfargingen derimot ligger dypere kan en bleking være løsningen.

Det blekemiddelet som brukes tar seg nemlig inn, via sprekkene i emaljen, til dentinet som finnes under og bleker det.

Nesten alle tenner kan blekes. Blekingen utføres vanligvis av pasienten selv hjemme. Det er viktig at tannlegen først undersøker tenner og tannkjøtt grundig og finner årsaken til misfargingen.

 

 

For å kunne bleke tennene må følgende kriterier være oppfylt:
• Om du har fyllinger må de være av god kvalitet
• Om du har hull (karies) må det behandles først
• Overflatemisfarginger bør være fjernet
• Tannkjøttet ditt må være friskt og du bør ikke ha andre sykdommer i munnen
• Du bør være over 18 år

Ikke skadelig å bleke

For sterke blekemidler er ikke bra. Derfor bruker vi svakere, mer skånsomme midler som får virke i lengre tid.

Vitenskapelige undersøkelser viser at man med hjelp av et mikroskop kan se at emaljens overflate påvirkes noe.

Det handler imidlertid om en svært liten påvirkning – man kan sammenligne det med den forandring som skjer når man drikker en flaske Cola!

Med bleking er det mulig å gjøre gule tenner lyse og hvite igjen

Forskjellige idealer gjennom tidene

Den japanske tanninnfargingen som var vanlig for over 4000 år siden er kanskje ikke den mest ønskede behandlingen idag. Da ble det ansett som fint å skaffe seg svarte tenner. De siste hundre årene har hvitere tenner vært idealet stort sett i hele verden – lyse tenner er jo tross alt den mest naturlige tannfargen.

Skallfasetter

Porselensfasetter, skallfasetter eller tannfasetter som de også kalles er et tynt skall som skreddersys og festes på tannens/tennenes forside slik at de ser vakrere og friskere ut.Skallet går hele veien fra tannkjøttskanten og ned til enden på tannen. Fasetten sitter godt fast og løsner vanligvis ikke ettersom den limes til tannen.Resultatet blir svært naturlig, takket være at fasetten ligner tannens egen oppbygning – nesten som et nytt lag med emalje!Skalfasetter gir en total “tann-makeover” og anvendes primært når misfarging skal skjules, når tennene har ujevn tannplassering eller tannform, uønskede mellomrom, gliper og åpninger som skal tettes, sprekker eller slitte fortenner.

“Forenklet kan man si at tannfasader gjør sin nytte for tennene som løsnegler gjør for hendene”

Vil skallfasetter være den riktige behandlingen for deg?

Skallfasetter kan stort sett anvendes for alle estetiske ønskemål da de vil skjule den underliggende tannen helt. Man bør imidlertid være klar over at man i noen tilfeller kan oppnå et like godt resultat med enklere behandlinger.

Når skallfasetter egner seg spesielt godt:

Misfarget emalje – svært misfargede fortenner som ikke svarer på tradisjonell tannbleking kan behandles med skallfasetter som vil skjule de underliggende tennene fullstendig.

Skadet eller slitte tenner – slitte eller skadete fortenner får et nytt utseende ved hjelp av tannfasetter. I noen tilfeller kan skader imidlertid behandles ved hjelp av enklere midler, eks. å bygge opp tannen med kompositt.

Ujevne tenner eller mellomrom – ujevnheter i tennenes form og i noen tilfeller mellomrom kan korrigeres ved hjelp av tannliming som er en enklere behandling. Porselensfasetter er imidlertid et mer robust og levedyktig alternativ hvis liming ikke er tilstrekkelig.

Skjeve tenner – skjeve fortenner bør i første omgang behandles med tannregulering. I enkelte tilfeller kan imidlertid porselensfasetter være en raskere og enklere løsning.

Gliper mellom tenner – gliper og ujevn avstand mellom fortenne kan enkelt behandles ved hjelp av skallfasetter eller kompositter som vil gi et jevnere smil.

Skallfasetter kan enten produseres av det keramiske materialet porselen (porselensfasetter) eller en plastblanding (komposittfasetter).

skallfasetter-porselensfasetter-komposittfasett

Porselensfasetter er de mest holdbare da de varer ca 7-15 år fram i tid. De motstår misfarging betydelig bedre enn komposittfasetter og gir et mer naturlig utseende. De produseres etter bestilling ved et bestemt laboratorium.

En komposittfasett (plastfasett) fremstilles av tannlegen. Han/hun lager en skulptur av materialet i tynne lag på tannen. Dette er en fordel siden dette kan gjøres ved et vanlig tannlegebesøk. Sammenliknet med porselensfasetter er prisen betydelig lavere men kort holdbarhet (2-5 år) kan over tid resultere i en høyere sluttkostnad.

Ved mindre skader på en tann så vil ofte en komposittbehandling være det beste alternativet da den i minimal grad påvirker den naturlige tannstrukturen.

Amalgam

Amalgam består av sølv, kopper og kvikksølv som reagerer med hverandre til en fast forbindelse. Amalgam har vært brukt som fyllingsmateriale i over 150 år.

• Hittil er det ingen vitenskapelige undersøkelser som har kunnet påvise at amalgam er helseskadelig, bortsett fra hos dem som er overømfintlig eller allergisk overfor kvikksølv.

• Svært mange mennesker mener de sliter med helseproblemer som skyldes amalgamet i tennene. Problemet er at symptomene er diffuse, eller kan knyttes opp mot andre diagnoser. Disse pasientene har derfor problemer med å bli trodd i helsevesenet.

• De mest kjente plagene forbundet med bruk av amalgam er ekstrem trøtthet, konsentrasjonsvansker, hukommelsesproblemer, synsforstyrrelser, matallergi, diaré, angst, depresjoner, humørsvingninger, skjelvinger, muskelplager, irriterte slimhinner, sår i munnen, metallsmak og dårlig immunforsvar.

Det er mange som ønsker å skifte ut sine amalgam fyllinger pga estetiske årsaker. Amalgamfyllinger fungerer som et godt fyllingsmaterialet, og anbefales ikke utskiftet om fyllingen er like tett og hel. Ofte var mye av tannen boret bort før amalgam var lagt inn, slik at når man fjerner amalgam, er det fare for at tannlegen kommer så dypt at nerven åpnes. I prosessen av å fjerne amalgam, så må man også fjerne litt av tannen slik at kompositten får feste, åpner tannlegen nerven, må tannen rotfylles. Derfor anbefaler ikke våre tannleger å skifte ut all amalgam i munnen om de ikke er frakturert, lekker eller du som pasient har en allergisk reaksjon.

Kvikksølv

FARLIG: Kvikksølv er en av de farligste miljøgiftene vi har. Kvikksølv og ulike kvikksølvforbindelser er svært giftig og kan gi skade på mennesker, dyr og miljø.

VARIGE SKADER: Inntak av og kontakt med ulike kvikksølvforbindelser kan bl.a. gi varig skade på hjernen, særlig hos fostre. Det kan øke hjerterytmen og blodtrykket og dermed føre til hjerte- og karsykdommer. Kvikksølv hoper seg særlig opp i fisk.

Godt nytt

Seniorforsker ved Universitetet i Tromsø og spesialist i allmennmedisin, Arne Johan Norheim, sier til Dagbladet at et amalgam-forbud vil bli tatt meget godt i mot blant tannlegepasientene.

På oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet har Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) undersøkt befolkningens erfaringer med amalgam i tillegg til opplevde helseeffekter ved fjerning av amalgam i tannfyllinger. Norheim har ledet dette arbeidet.

Undersøkelsen viser at godt over 100 000 personer i den norske befolkning mener amalgam i tannfyllinger har påvirket egen helsetilstand. De fleste av disse beskriver kronisk eller stadig tilbakevendende helseplager, sier Norheim til Dagbladet.

– Nesten hver femte person som skifter ut sine amalgamfyllinger har en helsemessig begrunnelse for avgjørelsen. Resultatene viser at store deler av befolkningen har et annet syn på sammenhengen mellom amalgamfyllinger og helseskader enn de fleste medisinske undersøkelser hittil har vist.

Norheim mener at engstelsen for bivirkninger fra amalgam utgjør et helseproblem. – At statsråden nå reagerer på de innspillene som er kommet om amalgam, er veldig bra. Jeg er sikker på at svært mange mennesker rundt om i landet vil se på dette som en meget god nyhet, sier Norheim.