Laste ned Prisliste for Utlandet

Priser i Utlandet

 • Konsultasjon I Gratis
 • Konsultasjon II Gratis
 • Konsultasjon kirurg Gratis
 • DigitalPanorama røntgenkons x1 Gratis
 • Hygiene hansker, masker etc Gratis
 • Bedøvelse Gratis
 • Undersøkelse Gratis
 • Fjerning av gamle kroner Gratis
 • Fjerning av gamle fyllinger Gratis

Konserverende behandling Utlandet

 • Hvit komp fylling inkl prep 1 flate kr 350,-
 • Hvit komp fylling inkl prep 2 flate kr 480,-
 • Hvit komp fylling inkl prep 3 flate kr 650,-
 • Hvit komp fylling inkl prepoppbygg kr 750,-
 • Endo, Rotfylling 1 kanal kr 980,-
 • Endo, Rotfylling 2 kanaler kr 1250,-
 • Endo, Rotfylling 3 kanaler kr 1350,-
 • Endo, Rotfylling 4 kanaler kr 1650,-

Tannprotetikk: Kroner/Broer Utlandet

 • Metallkeramisk krone kr 1850,-
 • Metallkeramisk impl krone kr 1950,-
 • FullporselenskroneZirkonium kr 2650,-
 • Fullporselenskrone på impl kr 2950,-
 • PrettauKrone(Full Zirkonium) kr 3250,-
 • PrettauKrone(Full Zirkonium)på impl kr 3250,-

Estetisk Utlandet

 • Empress porselen kr 2350,-
 • Skallfasetter kr 2350,-
 • Kompkrone– brukes som midlkrone kr 150,-
 • Stiftoppbygg glassfiber stiftoppbygg MK utføres ikke kr 1150,-
 • 3-leddet metallkeramisk bro kr 5550,-
 • 12-leddet metallkeramisk bro kr 22220,-
 • 3-leddet fullporselensbro Zirkonium kr 7950,-
 • 12-leddet fullporselensbro Zirkonium kr 31800,-
 • Inlay / Onlay kr 1950,-
 • Midlertidig protese hel pr kjeve kr 4500,-
 • Klikkprotese easy-onklikk CeKa kr 9000,-
 • Klikkprotese på impl kr 7500,-
 • HelproteseIvoclar Vivadent kr 4200,-
 • Tannekstraksjon ukomplisert kr 400,-
 • Tannekstraksjon komplisert odont kr 600,-
 • Tannekstraksjon molar kr 600,-
 • Tannekstraksjon ved operasjon kr 1200,-

Diverse Utlandet

 • Liten digital røntgen kr 45,-
 • Panorama OPG røntgen kr 300,-
 • Rrt - bilder i forbindelse med konsultasjon Gratis
 • Tannbleking Opalescence hjemme kr 2000,-
 • Tannbleking Opalescence kontor kr 2000,-
 • Bittskinne til tannbleking kr 1400,-
 • Tannbleking ZOOM! kontor kr 2000,-

Implantat ogkirurgisk behandling

 • Nobel BiocareReplaceimpl u/abutm Replace kr 6350,-
 • Nobel Biocareabutment rett kr 1850,-
 • Nobel Biocareimpl+abutm kr 8200,-
 • Nobel Biocare Groovy impl u/abutm Groovy kr 6550,-
 • Nobel Biocareabutment rett kr 1850,-
 • Nobel Biocare Groovy impl+abutm kr 8400,-
 • Alpha Biou/ abutm kr 4350,-
 • Alpha Bioimpl totalt kr 6400,-
 • Sinuslift inkl2gBio-Oss/membr kr 6900,-
 • BensubstansBio-Oss geistlich0.25g kr 1900,-
 • BensubstansBio-Oss geistlich0.5g kr 2400,-
 • BensubstansBio-Oss geistlich2.0g kr 4800,-
 • MembranBio-Gide geistlich kr 1400,-
Laste ned Prisliste for Norge

Priser i Norge

 • Førstekonsultasjon, ny pasient, inkl2 BTW kr 690,-
 • Recallfast pasient, årlig sjekk, ogrens kr 650,-
 • Undersøkelse spesialist kr 800,-
 • Omfattende undersøkelse spesialist kr 1100,-
 • Lokal og regional anestesi pr injeksjon kr 130,-
 • Lokal anestesi Oraquix kr 180,-
 • Overflateanestesi kr 110,-
 • Hygienetillegg kr 120,-
 • Fjerning av gamle kroner timetakst
 • Fjerning av gamle fyllinger timetakst

Konserverende behandling Norge

 • Hvit kompfylling inkl prep1 flate kr 440-750,-
 • Hvit kompfylling inkl prep2 flate kr 750- 1200,-
 • Hvit kompfylling inkl prep 3 flate kr 1020-1700,-
 • Hvit kompfylling inkl prepoppbygg kr 1600,-
 • Endo, Rotfylling 1 kanal (avital minst 2 besøk) kr 3100,-
 • Endo, Rotfylling 2 kanaler (avital minst 2 besøk) kr 3450,-
 • Endo, Rotfylling 3- 4 kanaler (avital minst 2 besøk) kr 5000,-
 • Akutt endo - minimal kvalifikasjon/optimal kvalifikasjon kr 1000-1200,-
 • Kvalifisering av tann før rotfylling med oppbygg kr 1000-1200,-
 • Endo med mikroskop 2200 per 60 min

Tannprotetikk: Kroner/Broer Norge

 • Metallkeramisk krone kr 4900,-
 • Emax krone kr 5900,-
 • Prettaukrone(FullZirkonium) kr 5900,-
 • MK krone på impl inkl abutment 11900,-
 • Prettaukrone(FullZirkonium) på impl inkl abutment kr 11900,-

Kirurgi Norge

 • Sinuslift inkl 2g Bio-Oss/membr kr 8600,-
 • Cystektomi kr 2500,-
 • Nobel Biocare Replace impl u/abut. pris for Norge kr 9500,-
 • Kirurgisk fjerning av retinert tann, Helfo refusjon kr 3600,- etter refusjon

Estetisk Norge

 • Stiftoppbygg glassfiber stiftoppbygg (MK utføres ikke) kr 1350,-
 • Inlay / Onlay fra kr 3500,-
 • Hel over- eller underkjeve protese pr kjeve fra kr 11000,-
 • Klikkprotese easy-onklikk CeKa kr 25000,-
 • Tannekstraksjon ukomplisert kr 750,-
 • Tannekstraksjon komplisert fra kr 1685,-
 • Tannekstraksjon ved operasjon refusjon gjelder kr 3000,-
 • Tannekstraksjon av visdomstann ukomplisert kr 1690,-
 • Tannekstraksjon av visdomstann ved operasjon utført av kirurg kr 3600,- etter refusjon
 • Systematisk periodontittseanse 30min kr 1170 før refusjon
 • Invisalign- første konsultasjon med tannlege for avtrykk og tilbakemelding for endelig resultat kr 2500,-
 • Invisalign i7 en kjeve kr 14000,-
 • Invisalign i7 over- og underkjeve kr 18500,-
 • Invisalign lite opptil 14 skinner en kjeve kr 22000,-
 • Invisalign lite opptil 14 skinner over- og underkjeve kr 26500,-
 • Invisalign full behandling kr 40000,-

Diverse Norge

 • Tannrøntgen intraoral - btw kr 100,-
 • Panorama OPG røntgen kr 550,-
 • Studiemodell, avtrykk, protetikk kr 400,-
 • Studiemodell, avtrykk, kompl protetikk før- og etter kr 950,-
 • Bittskinne, undersøkelse og etterkontroll ved symp på TMJ kr 3400 før refusjon
 • Pasientfoto pr bilde kr 15,-
 • Reseptutskriving kr 30,-
 • Oppdekking og hygienetillegg per besøk kr 120,-
 • Oppdekking og engangsutstyr ved kirurgi kr 450,-
 • Tannbleking Beyond kontor kr 3900,-
 • Bittskinne til tannbleking oppe og nede kr 2000,-
 • Opalescence 16 % per sprøyte dag kr 145,-
 • Opalescence 10 % per sprøyte natt kr 145,-
 • Ikke møtt til avsatt time, 30min eller mindre kr 350,-
 • Ikke møtt til avsatt time, mer enn 30 min fra kr 610- 960,-